• Monteur kast Onafhankelijke
    inspectie en advies
  • inspecteur-1654 Veilig gebruik
    van uw installatie gewaarborgd!
  • thermografie Uw bedrijfsproces
    gewaarborgd!

Welkom op de site van DH Tech

DH Tech is een onafhankelijke organisatie die gespecialiseerd is in het inspecteren en adviseren van nieuwe en bestaande elektrotechnische installaties.

Waarom inspecteren?

Elke nieuwe elektrische installatie dient wettelijk te voldoen aan het Bouwbesluit en daarmee aan de NEN1010.
Hoe weet u zeker, dat de op te leveren installatie zal voldoen en niet achteraf alsnog aangepast moet worden?

De bestaande elektrische installatie dient volgens de ARBO-wet onderhouden te worden, zodat de elektriciteit zo veilig mogelijk gebruikt kan worden.
Bent u er zeker van dat de installatie nog steeds veilig is?

Als onafhankelijke organisatie geven wij een vrijblijvend advies of een aanpassing dan wel uitbreiding van de installatie noodzakelijk is.

De verzekeringsmaatschappij vraagt om een inspectie te laten uitvoeren.

Uitval van elektriciteit heeft vaak grote gevolgen voor uw bedrijf.
Weet u waar de zwakke punten in de installatie zich bevinden?

Voor een onafhankelijk antwoord op uw vragen, kunt u contact opnemen met DH Tech. Wij verzorgen een duidelijk inspectierapport, zodat u weet welke aanpassingen nodig zijn om uw doel te realiseren of aan uw verplichtingen te voldoen.